W dniach od 13 do 20 października Ks. Proboszcz przebywa na urlopie.

W dniach od 13 do 20 października

Ks. Proboszcz przebywa na urlopie.

W tych dniach opiekę duszpasterską sprawują OO. Franciszkanie z Wejherowa

Sanktuarium Pasyjno – Maryjne

ul. Reformatów 19, 84 – 200 Wejherowo
tel.: 58-672-17-55, 

tel./fax: 58-672-53-40