UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1 listopada

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Msze Św.:

8.00, 10.00 – po której wyruszy procesja żałobna na parafialny cmentarz, 12.00.

2 listopada

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

Msze św:

10.00, 17.00 i 18.00

Jakie są warunki uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych w dniach 1-8 listopada

Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną, lub pół-publiczną 1 listopada od południa i przez cały Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.

Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za zmarłych. Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest cząstkowy.

Warunki uzyskania odpustu są następujące:

  1. Wykonanie powyższych czynności obdarzonych odpustem.

  2. Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy)

  3. Spełnienie trzech warunków: – spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej – przyjęcie Komunii Świętej – odmówienie Ojcze nasz…. Wierzę… i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

    WAŻNE: Trzy warunki: spowiedź, Komunia św. i modlitwy mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między nimi łączność. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii św. i jednej modlitwie można uzyskać tylko jeden odpust zupełny.