Nowi Rycerze Kolumba

8 grudnia 2019 r. odbyła się w naszej parafii doniosła uroczystość przyjęcia kolejnych mężczyzn do Rycerzy Kolumba. Obecnie wspólnota liczy 14 mężczyzn. Serdecznie zapraszamy panów, którzy chcieliby włączyć się do wspólnoty powstającej przy naszej parafii.

Więcej o Rycerzach Kolumba https://www.facebook.com/rycerzekolumbaRada15117gdansk/