SPRAWOZDANIE PARAFIALNE ZA ROK 2019

SPRAWOZDANIE PARAFIALNE ZA ROK 2019

Dzięki Bożej Opatrzności szczęśliwie wkroczyliśmy w Nowy 2020 Rok. Od 27 grudnia do 23 stycznia trwała w naszej parafii Kolęda, która zawsze jest dobrą okazją do wspólnej modlitwy, błogosławieństwa domów i domowników oraz serdecznej rozmowy. Kolęda też pozwala nam zobaczyć jak wygląda stan osobowy naszej parafii. Parafię naszą tworzą trzy miejscowości: Gowino, Pętkowice i Ustarbowo.

Jak wyglądało kolędowanie w naszej parafii:

miejscowość Przyjęta kolęda Nieobecni Nowi mieszkańcy
GOWINO 445 rodzin 58 rodzin 52 rodziny
PĘTKOWICE I SIERRA GOLF 62 rodziny 6 rodzin 4 rodziny
USTARBOWO 55 rodzin 6 rodzin 1 rodzina
RAZEM 562 rodziny 70 rodzin 57 rodzin

Po obliczeniu ilości mieszkańców w sumie parafię naszą tworzy 2684 osoby. Jest to ilość mieszkańców co niestety nie pokrywa się z ilością uczęszczających na Niedzielną czy świąteczną Mszę św. Wiele osób, szczególnie nowych, nie utożsamia się z naszą parafią poza udzielanymi sakramentami: chrzest, komunia, bierzmowanie. Wiele osób też od lat wcale nie uczestniczy w życiu parafii – kontakt ogranicza się jedynie do corocznie przyjmowanej kolędy i wcale te osoby nie mają zamiaru tego zmieniać. Często pod adresem tych osób kierowałem stwierdzenie – że ja jestem częściej u Państwa niż wy w kościele parafialnym. Przykre, bo parafia ma być wspólnotą w której każdy znajdzie dla siebie odpowiednie miejsce. Najgorsza jest tutaj obojętność – autor Apokalipsy Św. Jana mówi wprost: „Albo będziesz gorący albo będziesz zimno bo inaczej to sam Bóg wyrzuci cię ze swojego serca”. Kolęda jest bardzo dobrą okazją do odczytania jaka jest postawa wielu naszych parafian.

Parafia ma być miejscem wzajemnego ubogacania się poprzez życie sakramentalne. Według obliczeń prowadzonych w całej Polsce w październiku 2019 r. osób praktykujących w naszej parafii jest ok. 37%. Według obliczeń z dnia 20 października w Niedzielnej Mszy św. uczestniczyło:

Mężczyźni Kobiety Komunia Mężczyzn Komunia Kobiet
337 477 154 281
Razem 814
435

Pozostaje pytanie – a co z pozostałymi 63%?

Parafia to także miejsce udzielania sakramentów św. W ubiegłym roku w naszej parafii udzielono ich:

Chrzest św. 43
I Komunia Św. 34
Bierzmowanie 80
Sakrament Eucharystii w roku 30.000
Sakrament małżeństwa 13
Pogrzeb 16
Odwiedziny u chorych w I sobotę 19 osób

Cieszy fakt, że z roku na rok wzrasta ilość osób przyjmujących komunię św. – w pierwszym roku mojej posługi w tej parafii było to ok. 26.000 a w ubiegłym roku 30.000 komunii udzielonych w przeciągu całego roku. Parafia to także miejsce spotkania z Panem Bogiem poprzez grupy i wspólnoty parafialne. W naszej parafii działają następujące grupy: Żywy Różaniec, Różaniec rodziców za dzieci i dzieci za rodziców, apostolat Margaretka, Liturgiczna Służba Ołtarza, Dzieci Marii, Rycerze Kolumba. Swoją radą wspierają proboszcza Parafialna Rada Duszpasterska i Parafialna Rada Ekonomiczna. Od listopada też działa przy naszej parafii Orkiestra Dęta.

Parafia to także wydarzenia religijne i kulturowe. W minionym roku w naszej parafii 16 marca Ks. Biskup Wiesław Szlachetka udzielił młodzieży naszej parafii sakramentu bierzmowania, odbyły się rekolekcje wielkopostne, które poprowadził redemptorysta O. Jacek, 12 maja dzieci kl. III przystąpiły do I Komunii Św., 19 maja przeżywaliśmy odpust parafialny któremu przewodniczył Ks. kan. Mariusz Dziarmaga z Gdyni a po południu tego dnia odbył się II Parafialny Festyn Rodzinny, 30 maja i 2 czerwca gościliśmy w naszej parafii pątników z Kościerzyny, 18 czerwca pierwsza grupa mężczyzn przystąpiła do Rycerzy Kolumba, 22 lipca odbyło się pierwsze nabożeństwo wraz z poświęceniem obrazu Św. Rity, natomiast we wrześniu uroczyście wprowadzono do naszej świątyni relikwie Św. Rity, 8 grudnia kolejni panowie przystąpili do Rycerzy Kolumba i w końcu 15 grudnia przeżywaliśmy w naszej parafii wizytację kanoniczną, której dokonał Ks. Bp Zbigniew Zieliński. Dzieci z naszej szkoły podstawowej pod okiem p. katechetki Bożeny Chełstowskiej przygotowały program słowno-muzyczny o Św. Janie Pawle II a pod okiem p. Ani Reszki o bł. Ks. Jerzym Popiełuszce.

Właściwe funkcjonowanie parafii to także wymiar finansowy. W minionym roku parafia poniosła następujące wydatki diecezjalne:

Na Kurię Metropolitalną 3 326,00 zł
Fundusz budowy nowych kościołów 1 220,00 zł
Ubezpieczenie parafii 1 581,00 zł
Seminarium Duchowne 2 440,00 zł
Razem 8 567,00 zł

Wszystkie ofiary i wpływy do kasy parafialnej oraz poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem parafii spowodowały, że rok ubiegły zakończyliśmy na minusie ale debet ten udało się wyrównać dzięki ofiarom złożonym w ramach kolędy i tak:

Saldo na koniec roku 2019 -21 225,37 zł
Ofiary kolędowe 20 075,00 zł
Razem -1 150,37 zł
Saldo w kasie parafialnej na dzień 15.02.2020 2 477,86 zł

Parafia prowadzi księgę finansową w formie elektronicznej, która po zakończeniu roku finansowego jest drukowana i przedstawiana do akceptacji Parafialnej Radzie Ekonomicznej oraz do wglądu w ramach wizytacji kanonicznej. Parafia nasza na dzień dzisiejszy nie posiada żadnych zobowiązań ani żadnych długów.

W ubiegłym roku przeprowadzono też kolejne inwestycje w parafii – dokończono remontu sali parafialnej, którą w czasie bierzmowania poświęcił Ks. Bp Wiesław Szlachetka, położono dodatkowy chodnik na cmentarzu parafialnym, wyremontowano pomieszczenie biura parafialnego, zakupiono nowe biurko wraz krzesłami a także metalową szafę na przechowywanie dokumentów parafialnych według wymogów RODO, zakupiono też do biura nową drukarkę laserową, odmalowano ściany wewnątrz kościoła, zakupiono 4 ławki drewniane postawione przy wejściu do kościoła i 3 donice, przed wizytacją odmalowano zakrystię i pomieszczenia na parterze plebanii, ułożono nowe schody wiodące na plac kościelny oraz zamontowano nowe poręcze, wykonano szopkę bożonarodzeniową na zewnątrz kościoła i zakupiono ruchome elementy do szopki w kościele. Zakupiono też nowe paramenty i szaty liturgiczne, zakupiono nowe obrusy ołtarzowe.

Jak pamiętamy 15 grudnia odbyła się w naszej parafii wizytacja kanoniczna Ks. Bpa Zbigniewa Zielińskiego poprzedzona wizytą komisji przedwizytacyjnej, której zadaniem było ocenić stan duchowy, materialny, finansowy naszej parafii oraz prawidłowe funkcjonowanie biura parafialnego. W ubiegłą Niedzielę otrzymałem od Ks. Biskupa protokół powizytacyjny w którym Ks. Biskup dziękuje za ducha modlitwy, życzliwości i gościnności, której doświadczył w naszej parafii. W protokole powizytacyjnym Ks. Biskup przedstawił też postulaty. Są nimi:

  • rozbudowa kościoła
  • rozbudzenie duszpasterstwa dzieci i młodzieży
  • wprowadzenie (ad experimentum) wieczornej Mszy św. niedzielnej i świątecznej
  • wykonanie i przekazanie do Archiwum Diecezjalnego duplikatów ksiąg sakramentalnych i zgonów.

Dokonując posumowania minionego roku kalendarzowego nasuwają się następujące wnioski. Dzięki Bożej pomocy i życzliwości wiernych parafia nasza może rozwijać się właściwie, co potwierdza także Ks. Biskup w protokole powizytacyjnym. Co jest bolączką duszpasterską parafii? Małe zaangażowanie wiernych w różne formy duszpasterskie – wiele jest oczekiwań wobec parafii, by powstały różne wspólnoty i grupy a jednocześnie tłumaczenie się brakiem czasu do ich przystąpienia. Ograniczanie życia religijnego tylko do niedzielnej i świątecznej Mszy św. Odpływ młodzieży z parafii po bierzmowaniu i dzieci, które przystąpiły do I Komunii św. i to za aprobatą ich rodziców albo i wraz z nimi. Rezygnacja młodzieży z katechizacji szkolnej – szczególnie w szkole średniej i to też za zgodą rodziców (przecież religia jest na 7.30 – niech się dziecko wyśpi). Przy tej okazji przypominam też o systematycznym uzupełnianiu przez dzieci i młodzież indeksów katechetycznych. Wielkim zaskoczeniem dla mnie był brak zorganizowania w parafii w ubiegłym roku Dożynek Parafialnych. Jest to też jakiś znak czasu, że rolnicy w naszej parafii (a zostało ich już niewielu) nie czują potrzeby by podziękować za zebrane plony Panu Bogu i patronowi Św. Izydorowi – patronowi rolników. Sprawy w biurze parafialnym załatwiamy w czasie funkcjonowania biura parafialnego czyli od poniedziałku do piątku pół godz. po wieczornej Mszy św. a nie w Niedzielę po Mszy św. Intencje mszalne też proszę zamawiać z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem – wiele osób przychodzi tydzień czy dwa przed i jest zdziwiona, że już nie mam miejsca.

Niniejsze sprawozdanie jest też dobra okazją by wyrazić wdzięczność dobremu Bogu za wszystko czego doświadczaliśmy w minionym roku. Przepraszamy Go za nasze grzechy a także za grzechy parafii – oziębłość religijną, nie korzystanie z sakramentów św., brak szacunku wobec siebie, obmowy i oszczerstwa, rozwody. Prosimy, aby dobry Bóg nam także błogosławił i napełniał nas potrzebnymi łaskami. Przy tej okazji pragnę wyrazić wdzięczność wobec wszystkich zatroskanych o dobro naszej parafii. Paniom katechetkom za trud katechizacji naszych dzieci. Dziękuję naszemu organiście p. Arturowi za jego ofiarną pracę dla naszej parafii, wszystkim, którzy podejmują różne prace społeczne na rzecz parafii a także Wam, moi drodzy, za wierne trwanie przy Chrystusie, za wszelkie przejawy życzliwości, za cenne uwagi dotyczące funkcjonowania parafii, za Waszą ofiarność na rzecz parafii. Wszystkim za wszystko z serca płynące BÓG ZAPŁAĆ.