II NIEDZIELA ADWENTU – 06 grudnia 2020

  1. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu przypada:
  • w poniedziałek wspomnienie Św. Ambrożego bpa i doktora Kościoła,
  • we wtorek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
  1. Serdecznie zapraszam na roraty – nasze codzienne oczekiwanie wraz z Maryją na przyjście Pana Jezusa – roraty w tym roku w poniedziałek, środę i czwartek o godz. 6.45 natomiast we wtorek i w piątek o godz. 18.00. Nie będzie rorat w sobotę. Intencje Mszy św. z soboty z godz. 7.00 zostały przesunięte na godz. 17.00.
  2. Czas adwentu to także czas troski o biednych i potrzebujących. Podobnie jak w ubiegłym roku pragniemy wesprzeć hospicjum dla dzieci w Gdyni. Pod ołtarzem Miłosierdzia Bożego można składać dary w postaci: maseczek, rękawiczek jednorazowych, środków higieny osobistej i czystości oraz trwałej żywności. Dary te można także składać w sklepach: Groszek przy ul. Długiej i U Mireczki przy ul. Przyjaźni.
  3. Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność za solidarność z parafią w tych trudnych czasach. Za słowa wsparcia, życzliwości i modlitwy. Dziękuję także za ofiary składane na tacę oraz przekazywane na konto parafii ofiary na utrzymanie naszego kościoła. Wszystkim za wszystko serdeczne Bóg zapłać.
  4. W zakrystii po każdej Mszy św. można nabywać świece Caritas – mała 6 zł. w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W zakrystii można też otrzymać poświęcony opłatek. W tym roku opłatek nie będzie roznoszony po parafii – można go otrzymać jedynie w zakrystii. Ofiary za opłatki przeznaczone są na pokrycie kosztów instalacji fotowoltaicznej.
  5. Dzisiaj obchodzimy Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Wychodząc z kościoła możemy dobrowolną ofiarą wesprzeć naszych rodaków żyjących za wschodnią granicą.
  6. We wtorek 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcie NMP zapraszamy na godzinę świętą od 12.00 do 13.00. Maryja zachęca nas do wspólnej modlitwy w tym czasie za zatwardziałych grzeszników.
  7. Na stoliku przy konfesjonale wyłożona została prasa katolicka Gość Niedzielny.