SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE ZA ROK 2020

Rok 2020 zapisał się w życiu całego społeczeństwa jako rok ogłoszenia pandemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19. Także życie naszej wspólnoty parafialnej niestety musiało ulec zmianie. Przede wszystkim, w tym roku, wielu z nas doświadczyło ograniczeń – od marca do czerwca wielu parafian, zwłaszcza starszych, zamknęło się w donnach, dzieci przeszły na nowy, zdalny system nauczania.

Ograniczono także ilość osób w kościele; odczuliśmy to zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu (odwołane nabożeństwa wielkopostne i rekolekcje parafialne), Świąt Wielkanocnych (w Triduum mogły wziąć udział tylko osoby pełniące funkcje liturgiczne). Ograniczano rozporządzeniami ilość osób w świątyniach, najpierw do 5 osób, potem do jednej osoby na 7 m.kw. a następnie na 15 m.kw.

Wymagało to przemyślenia naszych oddziaływań duszpasterskich, stąd szybko pojawiła się transmisja sprawowanej eucharystii, początkowo na kanale youtub. W tym miejscu jeszcze raz dziękuję p. Sławkowi za okazaną pomoc by ta transmisja była możliwa. Udostępniono sale parafialną i kaplicę do uczesticzenia we Mszy św. Innymi posunięciami było udzielanie komunii św. pomiędzy Mszami. Dzięki uprzejmości telewizji Chopen udało się zainstalować w kościele kamerę, dzięki której transmisja z naszej świątyni jest 24/na dobę. Wprowadzono też dodatkowe Msze św. w sobotę o godz. 17.00 i w Niedzielę o godz. 18.00. Tak więc mamy w sumie 6 Mszy św. sprawowanych w porządku niedzielnym.

Zagrożenie dla życia i zdrowia miało także wpływ na przygotowanie dzieci do I Komunii św. Rodziny dzieci pierwszokomunijnych musiały zaakceptować nagłe i nieprzewidziane zmiany – dzieci od maja do sierpnia przystępowały do indywidualnej I Komunii św. oraz grupowo – 4 lipca. W sumie do I Komunii św. przystąpiło 39 dzieci. W ubiegłym roku nie było bierzmowania w naszej parafii.

Destabilizacja życia parafialnego dotknęła także duszpasterstwa chorych – wielu z nich z – obawy o możliwość zkażenia – odwołały wizytę kapłana. Po obluzowaniu obostrzeń sanitarnych na nowo odbywają się odwiedziny u chorych w I soboty miesiąca – obecnie odwiedzam 16 osób.

Pandemia wpłynęła też na ilość udzielanych w naszym kościele sakramentów św. – szczególnie odwołano sakrament małżeństwa i przesuwano sakrament chrztu św. I tak w ubiegłym roku w naszym kościele:

 • sakrament małżeństwa zawarło 5 par,
 • sakrament chrztu św. udzielono 56 dzieciom,
 • na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzono 19 osób.

Trudno mówić dzisiaj o skutkach pandemii dla życia parafialnego, ale nie możemy się łudzić. Będą one wielopoziomowe – na pewno brak praktyk religijnych skutkować będzie na decyzjach zwłaszcza ludzi nieugruntowanych oraz na życiu dzieci i młodzieży. Innym negatywnym skutkiem może być postawa roszczeniowa, która wyraża się w żądaniu udzielenia niektórych posług duszpasterskich bez wewnętrznego wysiłku lub odkrycia wezwania do zmiany życia. Już dzisiaj widzimy także pozytywne efekty pandemii – wielu parafian, mimo zagrożenia mocniej zaangażowało się w działania duszpasterskie i świadomie uczestniczy w życiu religijnym.

Od strony ekonomicznej miniony rok był dla nas wszystkich bardzo trudny. Brak wiernych czy zmniejszenie liczby uczestniczących w liturgii spowodowało drastyczny spadek finansów naszej parafii. W tym miejscu pragnę podziękować niewielkiej grupie parafian, którzy czując się odpowiedzialnymi za utrzymywanie parafii i przekazywali większe kwoty czy indywidualnie czy też przesyłając je na konto parafii. Nieststy w tym trudnym czasie parafia nie miała żadnych zwolnień ze stałych opłat czy to za funkcjonowanie parafii czy związanych z zobowiązeniami wobec kurii czy seminarium. Jak kształtowały się wydatki w roku 2020:

 • opłaty na kurię: 4 216 zł
 • opłaty na seminarium: 2 472 zł
 • opłaty za energię (plebania i kościół): 5 908 zł
 • opłaty za wywóz nieczystości z kościoła i cmentarza: 4 457 zł
 • opłaty na ZUS i podatki: 3 014 zł
 • opłata za wodę: 579 zł
 • ubezpieczenie i ochrona parafii: 2 400 zł
 • opłaty za media: 1 188 zł

Daje nam to sumę wydatków: 24 234 zł.

Widząc jakie są wydatki na rzecz parafii tym bardziej chciałbym wyrazić wdzięczność za wszelkie składane ofiary i te na tace i te przesyłane na konto parafii. Starałem się tak wydawać pieniądze aby parafia nie miała żadnych zobowiązań i żadnych długów. Mogę śmiało powiedzieć, że ubiegły rok pod względem finasowym zamknęliśmy z małym plusem w wysokości 309,53 zł. Z chwilą ustania pandemii przedłożę Parafialnej Radzie Ekonomicznej do zatwierdzenia Księgi Finansowe za rok 2020.

Parafia to przede wszystkim wydarzenia duchowe, które pomimo pandemii starmy się kontynować. I tak w minionym roku celebrowaliśmy:

 • Nabożeństwo do Św. Rity w każdym 22 dniu miesiąca.
 • Nabożeństwo Fatimskie – od maja do października w 13 dniu miesiąca,
 • Nabożeństwo do Św. Izydora – w miarę możliwości w 15 dniu miesiąca,
 • Odpust parafialny, który przeżyliśmy 17 maja połączony z wprowadzeniem relikwii naszego patrona Św. Izydora Oracza, któremu przewodniczył Ks. Janusz Steć Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej,
 • Poświęcenie i wprowadzenie figury Św. Michała Archanioła,
 • wprowadzenie w urząd funkcyjnych braci Rycerzy Kolumba,
 • Odbyła się peregrynacja ikony Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan,
 • Włączyliśmy się w modlitwę: Różaniec do granic nieba – w intencji szacunku wobec ludziego życia i do granic czasu – w ostani dzień roku kalendarzowego

Pomimo pandemii udało się zrealizować kilka inwestycji m.in. zainstalowano panele fotowoltaiczne na dachu domu katechetycznego – opłacone przez ofiary składane za wypominki, za opłatki oraz z ofiar kolędowych a także przekazanej darowiźnie. Wykonano też oświetlenie terenu wokół kościoła. W tym miejscu chciałbym raz jeszcze bardzo serdecznie podziękować rodzinom, które wsparły finansowo realizację tej inwestycji. Odświeżono pomieszczenia na plebanii. Wszystko na miarę posiadanych środków. Zakupiono 2 nowe ornaty oraz kielich mszalny z głęboką pateną na niedzielną i świąteczną Msze św.

Pragnę z serca podziękować wszystkim za piękne świadectwo wiary, jakie dajecie każdego dnia – za wielką dojrzałość i odpowiedzialność i za duchowy trud, by w tym czasie pandemii nie tracić wiary i ufności. Dziękuję także za każdą chwilę modlitwy, zarówno w świątyni, jak i w Waszych domach, które są przecież „domowymi kościołami”. Dziękuję też za wszelkie dobro, także w tym wymiarze materialnym, które widzę, gdy opiekujecie się chorymi i potrzebującymi w parafii, a także bierzecie współodpowiedzialność za naszą świątynię. Słowa szczególnej wdzięczności kieruje pod adresem p. Rafała i p. Stefana za okazywaną pomoc i pracę przy kościele. Dziękuję p. Organiście Arturowi za dbanie o stronę muzyczą a także paniom Marii, Agnieszcze i Anicie za ubogacanie śpiewem nabożeństw do Św. Rity i wieczorów uwielbienia, które wprowadziliśmy w I czwartki miesiąca. Rycerzom Kolumba za wszelkie dzieła miłosierdzia a także prace podejmowane na rzecz naszej parafii. Sołtysom Ustarbowa i Gowina za piękną i owocną współpracę. Orkiestrze dętej, wszystkim grupom parafialnym, liturgicznej służbie ołtarza. Panu Marianowi za troskę o nasz parafialny cmentarz. Wszystkim za okazane dobro wobec naszej parafii a także mojej osoby składam serdeczne Bóg zapłać!

Bogu niech będą dzięki!