SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE ZA ROK PAŃSKI 2023

KOLĘDA W PARAFII

W minioną środę po przerwie pandemicznej zakończyliśmy w naszej parafii tradycyjną kolędę. Jest to dobra okazja by na jej zakończenie dokonać podsumowania minionego roku 2022. Nie był to czas łatwy dla nas wszystkich. Szalejąca wówczas pandemia, szczególnie na początku jeszcze roku 2022 wprowadziła wiele ograniczeń i obostrzeń. Dzięki Bogu mamy ten trudny czas już za sobą. Po dwóch latach nieobecności z Bożym błogosławieństwem mogłem, choć przyznam było to duże wyzwanie, nawiedzić domy naszych parafian. Od 27 grudnia do 25 stycznia odwiedziłem 581 domów, w 118 domach nikogo nie zastaliśmy i w 49 domach odmówiono przyjęcia kolędy. Po raz pierwszy kolędę przyjęto w 72 domach. Są to nowi parafianie, których serdecznie witamy i zapraszamy do tworzenia wspólnoty parafialnej. Łącznie z kartoteki parafialnej wynika, że w domach, które przyjęły kolędę, zamieszkują 2252 osoby. Natomiast według danych Urzędu Skarbowego parafia nasza liczy 3004 mieszkańców.

ŻYCIE SAKRAMENTALNE

Funkcjonowanie parafii to przede wszystkim udzielanie sakramentów św. i  przygotowywanie do ich przyjęcia. Jak wyglądało życie sakramentalne w parafii w roku 2022:
sakrament chrztu św. : 26
I Komunia św.: 48
Bierzmowanie: 42
Sakrament małżeństwa: 4
Pogrzeb katolicki: 16

W październiku odbyło się też tradycyjne liczenie wiernych na Mszach św. Wyniosło ono 821 osób a do komuni św. przystąpiło 437. W sumie w ubiegłym roku w naszym kościele rozdaliśmy ok. 27.000 komunii św. Każdą I sobotę miesiąca odwiedzam też chorych z posługą sakramentalną – takich osób w parafii jest 18.

KATECHEZA SAKRAMENTALNA

Od września w parafii w każdą Niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00 odbywa się katecheza sakramentalna przygotowująca do I Komunii św. i do bierzmowania. Uczestniczą w niej dzieci i młodzież, których rodzice wyrazili chęć by ich dzieci zostały, w ramach parafii, przygotowani do tych sakramentów. Przypominam, że jeżeli ktoś pragnie przystąpić do sakramentu poza parafią musi uzyskać zgodę proboszcza. Cieszy też fakt, że niewielki procent dzieci w naszej szkole nie uczęszcza lekcje religii. Smuci natomiast, że idąc do szkół średnich tak łatwo rezygnują z lekcji religii przy świadomej akceptacji rodziców. Przypominam też o prowadzeniu indeksu katechetycznego. Jeżeli go nie posiadamy, można go otrzymać w zakrystii po każdej Mszy św.

SPRAWY MATERIALNE PARAFII

Rok 2021 i 2022 pod względem finansowym nie był łatwym czasem dla nas wszystkich. Mała ilość wiernych na Mszach św. wpłynęła na to, że finanse parafii znacznie się obniżyły przy regularnych i stałych kosztach utrzymania. Do dziś jestem wdzięczny tym parafianom, którzy w tamtych trudnych czasach, wsierali Kościół swoimi ofiarami na tacę czy przelewanymi na konto parafialne. Jak wyglądają finanse parafii za rok 2022? W sumie w ciągu ubiegłego roku do kasy parafialnej wpłynęło 153 253 zł a wydaliśmy 124 785,12 zł. co daje nam, że miniony rok zakończyliśmy na plusie z kwotą 7 276,52 zł. Pewnie wielu zadaje sobie pytanie na co parafia wydaje zebrane ofiary? Tak jak w każdym gospodarstwie domowym na to samo – czyli na energię elektryczną, na wywóz śmieci, szambo, opał, telefon, monitoring, kuchnię, podatki i ZUS ale do tego  wszystkiego trzeba doliczyć koszty ponoszone w ramach diecezji – czyli nasze zobowiązania wobec Kurii Metropolitalnej i Gdańskiego Seminarium Duchownego.
Zobowiązania wobec Kurii – 6.470 zł
Zobowiązania wobec Seminarium – 2.480 zł
Ubezpieczenie parafii w PZU – 1.852 zł
Podatek PPD – 1.844 zł
ZUS – 4.210,80 zł
Energia – 2999,26 zł
Konsal ochrona – 775,68 zł
zakup pelletu (5 ton) – 12.500 zł

Oczywiście nie są to wszystkie koszty, które ponosi parafia. Prowadzona jest księga kasowa parafii gdzie księgowane są wszystkie wpływy do parafii i wydatki. Księga ta, jak co roku, jest do wglądu dla Parafialnej Rady Ekonomicznej i co 5 lat przedstawiane są księgi kasowe w ramach wizytacji parafialnej. Co roku parafia zobowiązana jest do składania sprawozdania finansowego do Kurii Metropolitalnej w Gdańsku.

INWESTYCJE

Choć pod względem finansowym miniony rok nie był najlepszy udało się wykonać kilka inwestycji w parafii. Większość tych prac nie jest widoczna „gołym okiem”. Co zrobiono:

 • wyremontowano kotłownie, gdzie pod koniec 2021 r. zamontowano nowy piec na pellet,
 • wyremontowano pozostałe pomieszczenia piwniczne, wyposażono w regały, zakupiono dodatkową lodówkę,
 • zakupiono watę szklaną i ocieplono dachy w domu katechetycznym i na plebanii,
 • odmalowano kruchtę parafialną,
 • odnowiono drzwi wejściowe do kościoła,
 • odnowiono i odmalowano dach na części plebanii,
 • zakupiono kolejne ławki na plac przykościelny i donice na kwiaty,

Chciałoby się zrobić więcej – ale trzeba siły mierzyć na zamiary i wykonywać prace wokół kościoła na mairę czasów i możliwości.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Co raz więcej osób pyta o to co dalej z parafią i z kościołem skoro ona tak szybko się rozbudowuje. Niestety nadeszły czasy, że coraz trudniej dla parafii o dodatkowego kapłana. Dzięki Bogu jakoś na razie sobie radzimy. Na pewno stajemy przed kwestią rozbudowy naszego kościoła. Pewnie zanim to nastąpi upłynie jeszcze kilka lat. Zobaczymy czy w kościele będzie coraz więcej czy coraz mniej ludzi. Po naszej parafii widać, że ludzi przybywa, gorzej pewnie jest w miastach, gdzie spadek wiernych jest bardziej widoczny.

DUSZPASTERSTWO PARAFIALNE

Każda parafia to wspólnota wspólnot. Najważniejsze abyśmy w swojej parafii czuli się dobrze. Możemy też uczestniczyć w życiu sakramentalnym i duszpasterskim. Serdecznie zapraszam i do nabożeństw sprawowanych w tygodniu jak i w Niedziele i święta.

 • W Niedzielę Msze św. sprawujemy o godz. 8.00, 10.00 i 12.00,
 • w tygodniu Msza św. wieczorna sprawowana jest o godz. 18.00,
 • spowiedź św. w tygodniu 15 minut przed wieczorną Mszą św.,
 • w każdą środę od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramenu – wpierw w ciszy a od godz. 17.30 połączona z modlitwą różańcową i na zakończenie z nowenną do MB Nieustającej Pomocy,
 • w każdy piątek po Mszy św. o godz. 18.00 odmawiamy koronkę do Bożego Miłosierdzia,
 • co miesiąc każdego 22 dnia zapraszamy na Mszę św. i Nabożeństwo do Św. Rity,
 • każdego 15 dnia miesiąca odmawiamy litanię do Św. Izydora patrona naszej parafii,
 • w I czwartki miesiąca Msza św. o godz. 18.00 z egzorcyzmowaniem wody, soli i oleju oraz po Mszy Godzina Święta z Uwielbieniem Jezusa Eucharystycznego,
 • w I soboty rano od godz. 7.15 czuwanie i modlitwa różańcowa oraz Msza św. z nabożeństwem do Niepokalanego Serca NMP
 • biuro parafialne czynne od poniedziałku do piątku przez pół godziny po wieczornej Mszy św.

PODZIĘKOWANIA

Kończąc to doroczne sprawozdanie duszpasterskie nie sposób nie zauważyć, że parafia to wspólnota wspólnot współdziałająca dla naszego wspólnego dobra duchowego. Zachęcam, szczególnie nowych członków naszej parafii, do odnalezienia swojego miejsca w naszym kościele i zaangażowania się w pracę grup społecznych. Serdecznie dziękuję:

 • Żywemu Różańcowi, za ich codzienną modlitwę różańcową a także za różaniec odmawiany w kościelę w każdą środę oraz w I soboty miesiąca,
 • Apostolatowi Margaretka za omadlanie posługi kapłańskiej wielu księży, nie tylko z naszego dekanatu,
 • Wspólnocie Różańca rodziców za dzieci i dzieci za rodziców za ich międzypokoleniową modlitwę różańcową,
 • Orkiestrze Rodzinnej za ubogacanie grą uroczystości religijnych w naszej parafii,
 • Rycerzom Kolumba za ich inicjatywy podejmowane wobec potrzebujących (szczególnie dziękuję za przygotowanie w ostatnich dniach paczek żywnościowych dla rodzin objętych wojną na Ukrainie),
 • Liturgicznej Służbie Ołtarza za ich oddaną służbę przy ołtarzu (zapraszamy chętnych chłopców i dziewczynki),
 • członkom Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej za ich głos doradczy w kierowaniu parafią,
 • Panu kościelnemu Stefanowi za troskę o zakrystię i za dbałość o czystość i piękno terenu wokół kościoła,
 • Panu organiście Arturowi za dbanie o stronę muzyczną oraz paniom Marii, Agnieszcze i Anicie za oprawę muzyczną Nabożeństwa do Św. Rity i I czwartków miesiąca,
 • Panu Marianowi za troskę o nasz parafialny cmentarz,
 • Lektorowi Radkowi za troskę o naszą stronę parafialną,
 • Wam moi drodzy za wierne trwanie przy Chrystusie i Jego Kościele, za każde okazane dobro WIELKIE BÓG ZAPŁAĆ.