Sprawozdanie duszpasterskie za rok 2023

KOLĘDA

W miniony wtorek zakończyła się w naszej parafii wizyta duszpasterska zwana kolędą. Był to bardzo intensywny czas, kiedy to w 24 dni odwiedziłem 656 domów naszych parafian, gdzie spotkałem się z 2470 osobami. W minionym roku do naszej wspólnoty parafialnej dołączyło 39 nowych domostw. W tym miejscu chiałbym bardzo serdecznie podziękować za wspólną modlitwę w Waszych domach, okazaną życzliwość, za rozmowy, różnego rodzaju sugestie a także za poczęstunek i złożone na rzecz naszej parafii ofiary w wysokości 33 300 zł. Dziękuję także za wielkie zatroskanie o naszą parafię. Wiele osób pytało o funkcjonowanie parafii, o sprawy duchowe i ekonomiczne.

ŻYCIE SAKRAMENTALNE

Podstawowym zadaniem parafii jest troska o życie sakramentalne parafian. W ubiegłym roku udzieliliśmy w naszej parafii: 38 chrztów św., 7 par zawarło sakramentalny związek małżeński, I komunię św. przyjęło 46 dzieci, sakrament bierzmowania przyjęło 39 osób a 18 osób odprowadziliśmy na miejsce wiecznego odpoczynku. W ciągu całego roku w naszym kościele udzieliśmy ok. 29 000 komunii św. Co miesiąc z posługą sakramentalnom odwiedzam 14 osób starszych i chorych. Parafia to także miejsce przygotowania do przyjęcia nowych sakramentów. W tym roku do bierzmowania, które odbędzie się 7 marca pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Tadeusza Wojdy, przygotowuje się 48 osób a do I spowiedzi i komunii św., która odbędzie się 12 maja przygotowuje się 62 dzieci. Sziekuję także, że przeszło 90% dzieci naszej szkoły uczęszcza na lekcje religii. Przy tej okazji wyrażam wielkie podziękowanie za trud nauczania religii Paniom katechetkom Jolancie i Mirosławie. Wielkie Bóg zapłać.

DUSZPASTERSTWO

Żywotność parafii to przede wszystkim możliwość uczestnictwa w życiu religijnym parafii. W naszej parafii serdecznie zapraszamy na cotygodniowe nabożeństwa – Godzinnki ku czci NMP w każdą Niedzielę o godz. 7.30. Cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu w każdą środę od godz. 17.00. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę o godz. 18.00. Koronka do Miłosierdzia Bożego w każdy piątek po Mszy św. o godz. 18.00 połączona z adorację w ciszy do godz. 19.00. Co miesiąc w każdy I czwartek miesiąca odbywa się Msza św. z egzorcyzmowaniem wody, soli i oleju z modlitwą o wewnętrzne uzdrowienie i godziną świętą. W I soboty od godz. 7.15 rozmyślanie i różaniec a po nim Msza św. i nabożeństwo do Niepolanego Serca NMP. Każdego 22 dnia miesiąca Nabożeństwo do Św. Rity patronki spraw trudnych i beznadziejnych. 15 dnia każdego miesiąca odmawiana jest litania do patrona naszej parafii Św. Izydora.

SPRAWY EKONOMICZNE

Parafia nasza utrzymuje się tylko i wyłącznie z ofiar składanych przez wiernych w czasie niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz w ramach udzielanych sakramentów. W naszej parafii obowiązuje zasada tzw. „co łaska”. Ofiara ma zawsze płynąć z potrzeby serca a nie cennika. Rok 2023 rozpoczeliśmy kwotą 7276,52 zł czyli na plusie. W minionym roku przychód parafii wyniósł 164 550 natomiast wydatki wyniosły 142 515,15 zł. To oznacza, że w Nowy 2024 r. weszliśmy z kwotą 29 311, 37 zł. Co składa się na wydatki parafii – przede wszystkim opłaty stałe wobec Kurii Metropolitalnej Gdańskiej – tzw. ryczałt miesięczny oraz ryczałt z V niedzieli, Miesięcznik Gdański, oleje św. Studia Gdańskie – kwaota ta wynosi – 4986 zł. Składka na Gdańskie Seminarium Duchowne3400 zł. Ubezpieczenie parafii i cmentarza grupowe w PZU – 1877 zł. Konsal ochrona – 887,40, podatekdo Urzędu Skarbowego2904 zł. Składka na ZUS 4210,89 zł. Wydatki remontowe35223,05 zł. Pozostała kwota to wydatki związane z funkcjonowaniem parafii – opłta za telefon, TV, energię, wodę, wywóz nieczystości z plebanii i z cmentarza, wywóz szamba. Parafia na bieżąco prowadzi księge finansową, która jest do wglądu Parafialmej Rady Ekonomicznej i Prafaialnej Rady Duszpasterskiej. Co roku zobowiązani jesteśmy, jako parafia, do złożenia sprawozdania finansowego do Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. Co 5 lat odbywa się wizytacja kanoniczna w czasie której poddawane są kontroli finanse parafii. Jedno jest pewne – parafia nasza nie ma żadnych długów ani zobowiązań wobec banków czy osób fizycznych. W tym miescu bardzo serdecznie dziękuje za składane ofiary oraz za zaufanie, że są one mądrze i dobrze wydawane.

REMONTY I INWESTYCJE

W minionym roku podjęto też kolejne prace remontowe i inwestycyjne na terenie parafii. Co zrobiono w minionym roku: wymieniono drzwi wejściowe do zakrystii – przy tej okazji dziękuje p. Wojtkowi Nowickiemu za ich wykonanie i zamotowanie. Odmalowano kruchtę kościoła oraz ściany wewnątrz kościoła od strony wieży, odnowiono drzwi wejściowe do kościoła, odmalowano ławki na zewnątrz kościoła – tu chciałbym podziękować za pracę Rycerzom Kolumba, wykonano nową tapicerkę na ławkach wewnątrz kościoła, oraz za nowe wyższe ławki w kruchcie kościoła – tu wielkie Bóg zapłać dla p. Franciszka. Wymieniono nagłośnienie w kościele i na zewnątrz kościoła – podziękowanie dla sponsora indywidualnego, który pragnie posoatać anonimowy oraz dzieciom I komunijnym i młodzieży bierzmowanej za dorzucenie swojej cegiełki do tej inwestycji. Zamonowano lampy ledowe wokół kościoła co poprawiło bezpieczeństwo wokół kościoła szczególnie wieczorem, zamontowano też w zakrystii nową szafę dla ministrantów – tu chciałbym podziękować ojcu jednego z ministrantów i jego bratu za trud tej pracy. Pod koniec listopada założono panele fotowoltaiczne dla kościoła dzięki projektowi opracowanemu przez fundację „Rodzina Kolpinga” co dało nam możliwość skorzystania z dofinansowania w wysokości 85% – za założenie panelii parafia zapłaciła niecałe 9.000 zł.

PODZIĘKOWANIA

Kończąc doroczne sprawozdanie chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy z ogromnym sercem angażują się w prace wokół naszej parafii. Pragne serdecznie podziękować p. Stefanowi za jego codzienną troskę o przygotowanie liturgii a także o piękno i czystość terenu wokół kościoła. Dziękuję p. Arturowi organiście za troskę o śpiew liturgiczny. Wielkie Bóg zapłać Liturgicznej Służbie Ołtarza za ich posługę w czasie Mszy św. Dziękuje p. Marianowi za troskę o nasz cmentarz parafialny. Dziękuję lektorowi Witoldowi za troskę o naszą stronę parafialną. Wielkie Bóg zapłać Orkiestrze Rodzinnej za ubogacanie uroczystości kościelnych swoją grą a także rodzicom i dzieciom, którzy występowali w naszym kościele w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Wielkie Bóg zapłać dla członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady Ekonomicznej. Pragnę też podziękować p. Sołtys Natali i p. Sołtysowi Kazimierzowi za wzorową współprace na polu sołeckim. Jest wiele osób, które w cichy sposób wspierają moją psługę w parafii, którym dziękuję, że mogę zawsze na Nich liczyć. Wielkie Bóg zapłać Wam, moi drodzy za waszą postawę wiary, za wzór, który dajecie swoim dzieciom aby podprowadzić ich do Chrystusa i wiernie trwacie przy Kościele. Dziękuję za wszystkie okazy życzliwości pod moim adresem, za każde słowo wsparcia i rady, za wasze ofiary na rzecz funkcjonowania parafii – wszystkim za wszystko wielkie Bóg zapłać.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Chciałby na koniec poinformować, że finalizujemy rozmowy dotyczące wielkiego projeku termomodernizacji budynku naszej parafii. Proszę o modlitwę w tej intencji by projekt ten udało się zrealizować. Walczymy o dofinansowanie wnioski w wysokości 95% jego wartości. Jak będzie już wiadomo, że projekt został zaakceptowany, przedstawię jego szczegóły.