Harmonogram I Komunii Sw.

Harmonogram do I Komunii Św.

24 kwietnia – spowiedź

godz. 15.30 – dziewczynki

godz. 16.30 – chłopcy

Próby

25-26 kwietnia godz. 16.00

06-10 maja godz. 16.00

Sprzątanie kościoła

10 maja w piątek po Mszy św. ok. godz. 19.00

Spowiedź przed I Komunią

Sobota 11 maja – godz. 9.00 (po niej spowiedź dla rodziców i rodzeństwa)

dekoracja kościoła po Mszy św. o godz. 19.00

I Komunia św. 12 maja godz. 10.00

(dzieci przychodzą na 9.45)

PIEŚNI NA I KOMUNIĘ ŚW.

WPROWADZENIE:

1. Oto jest dzień.

2. Jezus jest mym Przyjacielem.

OFIAROWANIE:

1. Ofiaruję Tobie Panie mój.

KOMUNIA ŚWIĘTA:

1. Idzie mój Pan.

2. Mój Zbawiciel.

DZIĘKCZYNIENIE:

1. Jesteś Królem.

2. Już gościsz Jezu.

ZAKOŃCZENIE:

  1. Jestem tu by wielbić.

Pieśni można znaleźć na youtube.pl