Sprawozdanie 2017

KOLĘDA

25 stycznia zakończyliśmy w naszej parafii kolędę – jest to dobra okazja do podsumowanie roku 2017. Kolęda trwała dokładnie 25 dni – w tym czasie odwiedziłem 589 domów, w których spotkałem się z 376 rodzinami i 62 osobami żyjącymi samotnie. Od ubiegłorocznej kolędy przybyło w naszej parafii 36 nowych rodzin, które bardzo serdecznie witamy i zapraszamy do wspólnego uwielbiania Boga w naszej wspólnocie parafialnej.

Pocieszający jest fakt, że mamy dużo wspaniałych rodzin, uczestniczących w życiu parafii – dla mnie jako duszpasterza najpiękniejszym widokiem jest obraz gdy widzę ojca i matkę uczącego wiary swoje dziecko poprzez przykład własnego życia i za to świadectwo wiary dziękuję wszystkim małżonkom.

ŻYCIE DUCHOWE

Ważnymi wydarzeniami w życiu duchowym naszej parafii było: renowacja misji św., które przeżywaliśmy od Środy Popielcowej, peregrynacja w rodzinach naszej parafii figury MB Fatimskiej w związku z 100 rocznicą objawień MB w Fatimie, zakup i poświęcenie w Sanktuarium MB Fatimskiej w Gdańsku Żabiance figury do naszej parafii i odbyta do tego sanktuarium pielgrzymka.

SAKRAMENTY

Co miesiąc z posługą sakramentalną odwiedzam 23 osoby chore, które już nie są w stanie przyjść do kościoła na Msze Św. I tutaj też dziękuję wszystkim, którzy tak ofiarnie opiekują się osobami chorymi i starszymi.

Jak wyglądało życie sakramentalne w naszej parafii w minionym roku: 40 dzieci przyjęło sakrament chrztu Św. 7 par zawarło sakramentalny związek małżeński, 46 dzieci przystąpiło do I Komunii Św., 49 osób przyjęło sakrament bierzmowania a do wieczności Pan powołał 12 osób, rozdaliśmy 24.000 komunii św. w ciągu roku. Cieszy fakt, że od lat więcej w parafii jest chrztów niż pogrzebów. Zwiększa się także liczba przyjmujących komunię św. Według obliczeń w Niedzielę października w niedzielnych praktykach uczestniczy 37 % osób zamieszkujących teren naszej parafii – dla porównania w Trójmieście wynosi to 30%. Wiele nowych rodzin, które zamieszkały na terenie naszej parafii często tłumaczy się, że z przyzwyczajenia uczestniczą we Mszy Św. w Wejherowie.

REMONTY

W minionym roku kontynuowano prace remontowe na terenie parafii – udało się wyremontować całą plebanię – po latach, niektóre pomieszczenia wymagały gruntownego remontu i zakupu nowych mebli i sprzętu. Wyremontowano, z ofiar złożonych w ubiegłym roku na kolędzie, kaplicę w domu katechetycznym – gdzie czynna jest także ogólnie dostępna toaleta, wymalowano kościół, zamontowano nowy krzyż na wieży kościoła, zadbano o wystrój wokół kościoła m. in. montując ławki i upiększając zieleń wokół kościoła. Przystąpiono do rewitalizacji naszego parafialnego cmentarza – zbudowano kapliczkę Matki Bożej, ułożono chodnik, wymieniono bramę wjazdową na cmentarz, wydzielono miejsce pod kontener na odpady cmentarne, założono nowy kran. Niestety nadmierne odpady atmosferyczne uniemożliwiły całkowite uporządkowanie terenu, ale z Bożą pomocą wrócimy do tego na wiosnę – tworzą jeszcze na terenie cmentarza tzw. małą architekturę. Z dniem 1 stycznia 2018 roku zmienił się też administrator cmentarza – został nim (choć imię i nazwisko się nie zmieniły) p. Marian Czerwionka ale ten z Bobówki. Pragnę w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować za lata ofiarnej pracy dotychczasowego administratora p. Mariana Czerwionki z ul. Gościecińskiej. Kolejna bolączką naszego cmentarza jest to, że niektórzy nie dbają o jego czystość – porzucają śmieci pod drzewem, trudno im wyrzucić je do śmietnika. Proszę też, by osoby obcinające drzewa na terenie cmentarza zabrały te odpady ze sobą (można je spalić w piecu) a nie wrzucały je do śmietnika – czasami jedna tuja zajmuje prawie cały pojemnik a jego wywiezienie każdorazowo kosztuje budżet parafii 500 zł. Dla przykładu od Wszystkich Św. do grudnia wywożono pojemnik 3 razy co daje kwotę do uregulowania 1500 zł. Jednocześnie też proszę aby zapoznać się z regulaminem cmentarza, który umieszczony jest na stronie internetowej parafii i zgłaszanie mi jakichkolwiek prac na terenie cmentarza – o wielu z nich dowiaduje się idąc na cmentarz i patrząc a tu nowa ławka, a tam nowe obmurowania itd… Wiele osób zalega też z opłatami cmentarnymi – minęło już 20 lat czy dokonano rezerwacji ale jej do dnia dzisiejszego nie uregulowano. Ogłaszałem, że jeżeli ktoś nie dokonał potwierdzenia rezerwacji miejsca z dniem 1 stycznia 2018 powraca ona na własność parafii.

FINANSE

Oczywiście jako parafia mamy zobowiązania finansowe wobec Kurii Metropolitalnej, Seminarium oraz instytucji państwowych jako podatki. Każda parafia na rzecz Kurii jest zobowiązana odprowadzić jedna zryczałtowana tacę w miesiącu – dla nas rocznie jest to kwota 1872 zł, także każda taca z 5 niedzieli miesiąca w całości jest przekazywana do kurii na budujące się kościoły, jest ich ok. 4 w ciągu roku – co daję kwotę 624 zł, parafie naszej Archidiecezji są także ubezpieczone w PZU, gdzie roczna składka ubezpieczenia wynosi 1307 zł. na fundusz solidarnościowy roczne zobowiązanie parafii wynosi 1248 zł. do tego dochodzi opłata na Gdańskie Seminarium Duchowne w wysokości 2009 zł. rocznie. Jest wiele innych mniejszych opłat w ciągu roku – czasami słyszymy, że taca, czy zbiórka do puszek jest przeznaczona na dany cel. Te wymienione przeze mnie główne opłaty stanowią obciążenie dla budżetu parafii w wysokości 7060 zł. A jeszcze pozostają opłaty za prąd, wodę, wystrój kościoła wywóz śmieci podatek gruntowy itd. Wszystkie należności wobec Kurii, Seminarium oraz rachunki za bieżące funkcjonowanie parafii za rok 2017 są uregulowane. Pewnie każdy się zastanawia ile w każdą Niedzielę jest pieniędzy w koszyku – sami widzimy ile osób składa ofiary – co niedziele jest to kwota ok 800-900 zł. Sami wyciągnijmy wnioski, czy wypełniamy 5 przykazanie kościelne – Troszcząc się o potrzeby wspólnoty kościoła. Ja osobiście dziękuję za każdą złożona ofiarę – w naszej parafii nie ma cennika i póki ja tu będę nie będzie cennika za posługę duszpasterską – jest co łaska – i z tego trzeba wyżyć i utrzymać parafię. Wiem, że mogę liczyć na Waszą ofiarność – czego dajecie wyraz – czy to w ramach tzw. tacy inwestycyjne, czy gdy zbieramy ofiary na opał czy za ofiary za opłatki, dzięki, którym udało się nam spłacić koszty związane z rewitalizacja cmentarza. Wszystkim, nawet za ten ten przysłowiowy „wdowi grosz” wielkie BÓG ZAPŁAĆ.

PLANY

Przed nami kolejne wyzwania związane z remontem zabudowań kościelnych, uporządkowaniem cmentarza czy terenu wokół kościoła. Mam nadzieję, że jako wspólnota – wszyscy poczujemy się odpowiedzialni za te dzieła i będziemy się cieszyć, że one pięknieją na chwałę Bożą. Dziękujmy Bogu za to, że udało się tak wiele zrobić dzięki życzliwości tak wielu przychylnych nam ludzi i waszej, moi drodzy, ofiarności. Za każdą ofiarę i te składane co tydzień na tacę i z racji kolędy składam serdeczne Bóg zapłać.

W tym roku przed nami I Komunia Św. 13 maja, bierzmowania – nie będzie, odpust parafialny po raz pierwszy będziemy przeżywać w Niedzielę 20 maja w czasie Mszy Św. o godz. 12.00. Przed nami tez utworzenie RADY PARAFIALNEJ, która składa się się z Rady Duszpasterskiej i Rady Finansowej. Widzę w nich pewne osoby, które chciałbym powołać do tych rad, by wspólnie pomogły w prowadzeniu naszej wspólnoty parafialnej. Kolejne wezwanie to digitalizacja naszej parafii. Dzięki życzliwości jednej rodziny naszej parafii udało się zakupić program komputerowy do obsługi parafii. Teraz trzeba dane wpisać do komputera i korzystać z jego usług.

ZAKOŃCZENIE

Raz jeszcze pragnę wyrazić swoją wdzięczność wobec osób, które swoją pracą wspierają naszą parafię: p. katechetce Bożenie Chełstowskiej za trud pracy katechetycznej i różnego rodzaju akcje podejmowane wraz z dziećmi z naszej szkoły, p. Arturowi organiście, osobom dbającym o czystość i piękno naszej świątyni, tym, którzy swoją ciężką i bezinteresowną pracą  wspierają funkcjonowanie naszej parafii.

Nadal proszę też o modlitwę za mnie, bym dobrze i godnie wypełniał posługę pasterza w tej parafii a także za całą naszą wspólnotę parafialną – szczególnie za tych, którzy błądzą, świadomie odwracają się od Pana Boga, popadli w nałogi, którzy czuja się samotni, odrzuceni, nie dają rady dźwigać krzyża cierpienia i choroby. Bądźmy dla siebie braćmi i siostrami. Niech ten rok duszpasterski poświęcony osobie Św. Stanisława Kostki i wezwanie Jesteśmy napełnieni Duchem Św. pozwoli nam w pełni realizować nasze codzienne zadania. Amen