Sprawozdanie duszpasterskie za rok 2018

Wprowadzenie

W miniony wtorek z Bożą pomocą udało się zakończyć w naszej parafii wizytę duszpasterską. Kolęda trwała 24 dni – w tym czasie odwiedziłem 625 domów, nie przyjęto kolędy w 39, od ubiegłorocznej kolędy przybyło 58 nowych rodzin. Łącznie w naszej parafii jest 2466 wiernych. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, za życzliwość i sugestie dotyczące funkcjonowania parafii a także za złożone ofiary pieniężne a przeznaczone na opłacenie prac remontowych prezbiterium naszego kościoła. Dziękuję także tym osobom, które poświęciły swój czas by podwozić księdza i ministrantów po kolędzie oraz za przygotowane posiłki. Witamy w naszej parafii nowe rodziny i zapraszamy do wspólnego uwielbiania Pana Boga w naszej świątyni. Zakończona kolęda jest też dobrą okazją do podsumowania minionego roku.

1. Życie sakramentalne parafii:

Według obliczeń przeprowadzonych w październiku w Niedzielnej Mszy św. uczestniczy 37 % wszystkich mieszkańców naszej parafii. W tym czasie udzielono 47 dzieciom sakramentu chrztu św., do I komunii św. przystąpiło 49 dzieci, sakrament małżeństwa przyjęło 13 par a 18 osób odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku. Co miesiąc z komunią św. nawiedzam 17 osób chorych i starszych. W ciągu całego roku udzielono ok. 29.000 komunii św.

2. Wydarzenia duszpasterskie:

W minionym roku od 18 do 21 marca przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne, które prowadził O. Krzysztof Stankowski redemptorysta, 13 maja przeżywaliśmy I komunię św., a 20 maja nasz parafialny odpust, który poprowadził O. Zdzisław Klafka Rektor Wyższej Szkoły Kultury Medialnej z Torunia. Tego samego dnia po praz pierwszy odbył się festyn rodzinny zakończony poświęceniem krzyża przy ul. Różanej. We wrześniu uczestniczyliśmy w pielgrzymce do Swarzewa na tradycyjny odpust maryjny. 23 września dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne plony podczas parafialnych dożynek. Wraz z nowym rokiem liturgicznym powołana została nowa Parafialna Rada Duszpasterska, która na pierwszym spotkaniu wyłoniła Radę Finansową naszej parafii.

3. Remonty w parafii:

W ubiegłym roku kontynuowane były prace remontowe w naszej parafii. Poważną inwestycją było zamontowanie wentylacji na strychu naszego kościoła. Przy tej okazji raz jeszcze dziękuję panom Tomaszowi i Łukaszowi za ich ofiarną pracę. Ułożono nowe schody wejściowe do kościoła i zamontowano nową poręcz. Rozpoczęto remont domu katechetycznego, gdzie wymieniono wszystkie okna, zamontowano nowe drzwi wejściowe do sali na piętrze, zamontowano nową bramę garażową, rozpoczęto remont sali na górze – gdzie znajdzie się obszerna sala na różnego rodzaju spotkania duszpasterskie. W październiku rozpoczął się remont prezbiterium naszego kościoła. Zdjęto boazerię, wyrównano i wymalowano ściany kościoła. Zamontowano odnowiony krzyż z nową pasyjką, obraz naszego patrona został poddany konserwacji i zyskał nową złotą ramę. Zamontowano metaloplastykę wokół tabernakulum. Przed adwentem zamontowano nowy marmurowy ołtarz i ambonkę oraz wymieniono w kościele żyrandole.

4. Sprawy finansowe:

Parafia nasza utrzymuje się tylko i wyłącznie z ofiar wiernych – nie ma innych źródeł utrzymania. Jak już wielokrotnie powtarzałem – wszelka posługa w naszej parafii jest za dobrowolną ofiarę – nie ma i nie będzie żadnego cennika. Jakie parafia ma wydatki? Związane są one z opłatami, które jako parafia odprowadzamy na rzecz Kurii Metropolitalnej, Gdańskiego Seminarium Duchownego, Caritas Archidiecezji Gdańskiej – opłaty te w minionym roku wyniosły 9.187 zł oraz z racji funkcjonowania parafii – za wodę, prąd, wystrój i funkcjonowanie kościoła, wywóz nieczystości itp. – tu wydatki wynoszą kwotę 11.675 zł. Wszystkie należności są regulowane na bieżąco – parafia nie ma żadnych zobowiązań ani długów.

5. Cmentarz

Troska o modlitwę i pamięć o zmarłych jest obowiązkiem miłosiernym żywych. Nasz parafialny cmentarz jest miejscem spoczynku naszych bliskich zmarłych ale także miejscem wspólnej troski o niego. Dziękuję wszystkim, którzy dbają o porządek na grobach swoich bliskich. Ogromna moja prośba abyśmy zapoznali się z regulaminem funkcjonowania naszego cmentarza, który znajduje się na stronie internetowej naszej parafii – wykonujemy wiele prac przy grobach na własną rękę nie informując o tym zarządcy cmentarza. Także ogromna moja prośba, by gdy przycinamy drzewka czy tuje na cmentarzu nie wrzucać gałęzi do kontenera a także jeżeli wyrywamy trawę z ziemią też nie wrzucajmy tego do kontenera tylko starajmy się we własnym zakresie to zutylizować. Kontener służy na odpady cmentarne tj. znicze i kwiaty. Jednorazowy wywóz takiego kontenera to kwota 500 zł. A w ubiegłym roku śmieci były wywożone aż 7 razy co daje kwotę 3500 zł. Przypominam także o obowiązku opłacenia miejsca pochówku jeżeli upłynęło 20 lat od pogrzebu danej osoby. Do końca roku 2018 z opłatą taką zalega 19 rodzin. Tzw. pokładne na naszym cmentarzu wynosi 300 zł za 20 lat (daje to 15 zł za rok).

6. Wyzwania duszpasterskie:

Przed nami kolejny rok kalendarzowy i liturgiczny. W tym roku przeżywać będziemy następujące wydarzenia – bierzmowanie, którego daty jeszcze nie znamy, rekolekcje wielkopostne, które tradycyjnie rozpoczną się w V Niedzielę Wielkiego Postu tj. od 7 kwietnia, rocznicę I komunii św. którą przeżywać będziemy 5 maja o godz. 10.00, I komunię św., która przypada 12 maja i nasz parafialny odpust, który przeżywać będziemy 19 maja i mam nadzieję połączony z II Rodzinnym Festynem Parafialnym.

7. Podziękowania:

Na koniec pozwólcie że wyrażę moje podziękowanie wszystkim, którzy swoją pracą i ofiarą wspierają dzieło funkcjonowania naszej parafii – Liturgicznej Służbie Ołtarza, Pani Katechetce, Panu organiście Arturowi, paniom dbającym o czystość świątyni, kwiaciarni „U Jasi” za dekoracje naszej świątyni, panom, którzy pomagają przy bieżących sprawach funkcjonowania parafii, Panu Sławkowi za prowadzenie naszej parafialnej strony internetowej. Serdeczne Bóg zapłać składam wszystkim, którzy świadectwem swojej wiary kształtują obraz naszej parafii, za wasze wierne trwanie przy Chrystusie, za wasz gorliwy udział w niedzielnej czy świątecznej Mszy św. oraz za wspieranie materialne naszej parafii poprzez ofiary składane na tacę, za ofiary przekazywane na konto parafii czy indywidualnie – często z prośbą o anonimowość. Wszystkim za wszystko wielkie Bóg zapłać.