NIEDZIELA PALMOWA – 09 KWIETNIA 2017

  1. Przeżywamy Dzisiaj Niedzielę Palmową czyli Niedzielę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Przed nami Wieli Tydzień i bogactwo wydarzeń zbawczych. Program Triduum Paschalnego.

  2. W środę od godz. 9.00 odwiedziny duszpasterskie u chorych. Okazja do spowiedzi św. przed świętami w środę od godz. 17.00.

  3. Bardzo proszę wszystkich odpowiedzialnych za sztandary i feretrony o ich przygotowanie na procesję rezurekcyjną a także panów o przygotowanie baldachimu. W środę po wieczornej Mszy św. zapraszam panie do sprzątnięcia świątyni przed Wielkanocą.

  4. Serdecznie dziękuję za ofiary składane dziś na tacę a przeznaczone na prace remontowe w naszej kaplicy. Wychodząc z kościoła można też do puszki złożyć ofiarę na kwiaty do Grobu Pańskiego.

  5. Po uzyskaniu zgody z Urzędu Gminy wyciętych zostało 16 modrzewi z naszego cmentarza parafialnego. W zamian za te drzewa zobowiązani jesteśmy do zasadzenia 16 głogów. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Sołtysowi ora Panom, którzy ofiarnie pracowali przy wycince i usunięciu tych drzew. Serdecznie dziękuję też za troskę o groby znajdujące się na naszym parafialnym cmentarzu. Korzystając z okazji chciałbym też przypomnieć o obowiązku odnowienia opłaty za miejsce na cmentarzu, jeżeli od pochówku upłynęło 20-lat tzw. pokładne, które według przepisów prawa państwowego należy uiścić co 20 lat. Opłata ta dotyczy także dokonanych rezerwacji, które wygasają po 20 latach. Proszę także o zapoznanie się z regulaminem naszego cmentarza, który znajduje się na naszej stronie internetowej.

  6. Przy wyjściu z kościoła do nabycia najnowszy numer Gościa Niedzielnego.