Triduum Paschalne 2017

Triduum Paschalne – wydarzenia Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Soboty poprowadziły nas poprzez tajemnicę ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa do tajemnicy Męki Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa.

W tym roku po raz pierwszy adorowaliśmy Pana Jezusa w tzw. Ciemnicy w nowej kaplicy powstałej w Domu Parafialnym. Tradycyjnie Grób Pański rodzice dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. przygotowali w naszym parafialnym kościele.