Poświęcenie kapliczki Niepokalanej

15 sierpnia 2017 r. w Uroczystość Wniebowzięcia NMP po Mszy Św. o godz. 10.00 przeszliśmy na nasz parafialny cmentarz, by tam, poświęcić figurę Niepokalanej.

Kapliczka, która tam powstała jest wotum wdzięczności za dar nawiedzenia rodzin naszej parafii przez Maryję w znaku figury fatimskiej w 100-lecie objawień. Po odmówieniu modlitwy różańcowej Ks. Proboszcz dokonał poświęcenia figury Matki Bożej. Na zakończenie uroczystości wspólnie, oddając się w opiekę Maryi, odśpiewaliśmy hymn: My chcemy Boga Panno Święta… Słowa szczególnej wdzięczności kierujemy w stronę osób, które swoja pracą, poświęceniem, ofiarą wsparli dzieło powstania tej kaplicy. Bóg zapłać.