XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 05 LISTOPADA 2017 r.

 1. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu przypada:

  • We czwartek Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
  • W piątek wspomnienie Św. Leona Wielkiego papieża
  • W sobotę wspomnienie Św. Marina z Tours biskupa

 2. Bardzo serdecznie dziękuję za ofiary złożone na tacę w Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny a przeznaczone na pokrycie kosztów prac na naszym parafialnym cmentarzu. Na ten cel zebraliśmy 2655 zł. Zakończyły się prace związane z układaniem chodnika na naszym parafialnym cmentarzu i jego rewitalizacją. W ty miejscu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy bezinteresownie poświęcili swój czas, ofiarnie pracując na cmentarzu. Jednocześnie chciałbym poinformować, że kontener na śmieci na cmentarzu znajduje się w specjalnie wydzielonym i ogrodzonym miejscu i bardzo proszę o składowanie śmieci właśnie tam. Niektóre osoby porzucają śmieci przy kranie czy nawet przy chodniku. Wykażmy się większą kulturą osobistą i zadbajmy wspólnie o czystość na naszym parafialnym cmentarzu.

 3. Wyłożone są jeszcze karteczki na wypominki jednorazowe i roczne. Proszę o czytelne ich wypełnienie. Wypominki jednorazowe będą odmawiane codziennie do Niedzieli 12 listopada po wieczornej Mszy. Proszę o wpisywanie daty, kiedy mają być odmówione, jeżeli w Niedzielę to też godz. Mszy Św.

 4. Przypominam wszystkim, którzy dokonali rezerwacji miejsc na naszym parafialnym cmentarzu, jeżeli jeszcze tego nie uczynili, o potwierdzenie tej rezerwacji w biurze parafialnym – jeżeli nie uczynią tego do końca roku kalendarzowego rezerwacje te będą anulowane a także przypominam, jeżeli upłynęło 20 lat od pochówku o uiszczenie tzw. pokładnego na kolejne lata.

 5. W sobotę 11 listopada przypada 99 rocz. odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości. W tym dniu w modlitwach pamiętajmy o naszej Ojczyźnie i tych, którzy dla jej wolności oddali swoje życie.

 6. W przyszłą Niedzielę po raz dziewiąty przeżywać będziemy dzień solidarności z Kościołem prześladowanym – w tym dniu zbiórka do puszek przed kościołem na pomoc szczególnie la kościoła w Syrii.

 7. Wychodząc z kościoła u ministrantów do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego i listopadowy numer Naszej Parafii.