Poświęcenie figury Fatimskiej Pani

Owocem czasu nawiedzenia Maryi w znaku figury fatimskiej w nasze parafii było pragnienie by i w naszej świątyni w Gowinie znalazła swoje miejsce Maryja – Fatimska Pani. Dzięki życzliwości biura pielgrzymkowego Kaszub Travel udało się przywieźć, dzięki ofiarności parafian, zakupić figurę Matki Bożej w Fatimie.

13 grudnia udaliśmy się z pielgrzymką parafialną do naszego diecezjalnego Sanktuarium Fatimskiego w Gdańsku Żabiance. Tam uczestniczyliśmy w Nabożeństwie Fatimskim w czasie którego Ks. Prałat Piotr Tworek uroczyście poświecił figurę dla naszej parafii.