Pan prawdziwie Zmartwychwstał!

Chrystus Pan Zmartwychwstał – tę tajemnicę przeżywaliśmy we wspólnocie parafialnej trwając na modlitwie od Wielkiego Czwartku po porannek Wielkanocny.

Adorowaliśmy Chrystusa Pana w mrocznych godzinach uwięzienia w ciemnicy, poprzez Jego mękę i śmierć na krzyżu aż po ciszę grobu, który w poranek Zmartwychwstania znów stał się pusty.