PROGRAM WIZYTACJI KANONICZNEJ

PROGRAM WIZYTACJI KANONICZNEJ

W PARAFII ŚW. IZYDORA

W GOWINIE

15 grudnia 2019 r.

Godz. 8.00 – przybycie Ks. Biskupa Wizytatora do parafii

  • powitanie przez Ks. Proboszcza
  • powitanie przez wspólnoty różańcowe oraz złożenie sprawozdań przez wspólnoty: Żywego Różańca, Różańca Rodziców za dzieci, Apostolatu Margaretka

Msza św. parafialna

  • po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa (1 dziesiątka) w intencji rodzin i zawierzenie rodzin naszej parafii Matce Najświętszej – Ks. Biskup

Godz. 10.00Msza św. dla dzieci

  • powitanie Ks. Biskupa Wizytatora przez dzieci
  • złożenie sprawozdania przez katechetów SP w Gowinie oraz przez Dzieci Marii
  • po Mszy św. spotkanie Ks. Biskupa z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. i ich rodzicami

Godz. 12.00Uroczysta suma pod przewodnictwem Ks. Biskupa Wizytatora

  • powitanie Ks. Biskupa przez przedstawicieli Rady Parafialnej oraz Ks. Proboszcza – krótkie nakreślenie sytuacji parafii
  • złożenie sprawozdań wizytacyjnych przez pozostałe grupy parafialne; Parafialną Radę Duszpasterską i Ekonomiczną, Liturgiczną Służbę Ołtarza, Rycerzy Kolumba